Община Пловдив с поръчка за по-чист въздух

Община Пловдив обяви обществена поръчка за пазарно проучване за методика за въвеждане на зона с ниски емисии. Обособяването на зони с ниски емисии е с цел намаляване замърсеността на атмосферния въздух. В тях няма да се допускат превозни средства с по-високи емисии.

Индикативните ценови предложения могат да се изпращат в дирекция “Екология и управление на отпадъците” до 31.08.2020 г. Предложенията няма да бъдат разкривани в публичното пространство, а ще бъдат приложени единствено към досието на поръчката и имат за цел максимално коректната подготовка на бъдещата обществена поръчка.

Методиката за въвеждане на зона с ниски емисии на територията на общината трябва да съдържа последователността от действия за въвеждане на зона с ниски емисии и начините за тяхното изпълнение, ефекта и указания за нейното прилагане. Тя трябва да е в съответствие с  Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top