Преобразяват хотела към “Етър”-а

Преобразяват хотела към “Етър”-а. Община Габрово обяви обществена поръчка за консервация, реставрация и преустройство на хотел „Страноприемницата” към музея.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 739 455,27 лв. без ДДС.

Обектът е изграден в началото на 80-те години на ХХ век и прави впечатление с интересната си архитектура. Външният му облик се вписва във възрожденската среда, характерна за етнографския музей на открито, създаден няколко години по-рано.

В последно време той е място за настаняване на чуждестранни майстори и участници в отделните издания на Международния панаир на традиционните занаяти. През различните сезони посреща групови и индивидуални туристи.

С годините хотелската база е силно амортизирана и отдавна не отговаря на изискванията на съвременния турист.

Проектът за преустройство на хотела включва разделяне на съществуващата пететажна сграда на три основни самостоятелни функционални зони: хотел – категория 2 звезди, администрация и механа – ресторант с национална кухня, категория 2 звезди.

Крайният срок за подаване на заявление за участие в публичното състезание е 6 април 2021 г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top