Община Ботевград пусна поръчки за ремонт на улици

кърпят

Община Ботевград пусна обществени поръчки за ремонт на улици. Това са „Княз Борис I” (в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан Стефано“) и „Сан Стефано” (в отсечката от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти март“).

Прогнозната стойност на обществената поръчка за ул. „Княз Борис I” е 235 000 лева без ДДС, а за ул. „Сан Стефано” – 257 500 лева без ДДС.

Освен асфалтирането, ще бъде подменен разпределителният водопровод, ще бъдат положени нови бордюри и тротоарна настилка.

Към настоящия момент въпросните участъци са в лошо техническо състояние. Водопроводът и по двете улици е изграден от етернитови тръби, които са силно амортизирани.

Крайните срокове за подаване на оферти по двете поръчки са 15 юни и 14 юни 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top