Ремонтират забавачка за милион в Пловдив

Ремонтират забавачка за близо един милион лева в Пловдив. Обявена е обществена поръчка за ремонт на детска градина  „Майчина грижа“ за 846 666,67 лв. без ДДС.

Детската градина се намира на ул. „Хр. Г. Данов“ 33 и е паметник на културата. Сградата е била жилищна, полза се за детска градина от 1952 г. Във времето оттогава терасата е била разширена и удължена, оформено е голямо преддверие с главен вход под нея, което значително е увредило автентичния вид на къщата.

Изградени са били и двуетажна пристройка за тоалетни към южната фасада и едноетажна пристройка към част от източната фасада за кухня.

Сега се планира основен ремонт, реконструкция и реставрация на сградата.

Крайният срок за подаване на оферти е 26 юли 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top