Община Хасково дава над 600 хил. лв. за осветление

Община Хасково пусна обществена поръчка за модернизация на уличното осветление. Прогнозната й стойност е 600 597 лв. без ДДС. Финансирането е по т. нар. “Норвежка програма”.

Проектът цели намаляване на енергийното потребление, подобряване на общинската инфраструктура и повишаване на качеството на живот в областния град.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top