Правят модерен парк в пловдивско село

Правят парк с детска и спортна площадки, шадраван, пейки, алеи и нова дървесна растителност пред Културния дом в село Маноле. Община Марица обяви обществена поръчка за проектирането му.

Предвиденият за проектиране терен е с площ 3021 кв. м. Ще се изгради автоматична инсталация за напояване на зелените площи.

Сред изискванията към кандидатите е да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, паркинги, ел. стълбове, както и на съществуващата растителност.

Ще бъдат изградени детска и фитнес площадки, шадраван, ще бъдат сложени две шахматни маси, пейки. Предвидено е осветление на парка, както и на Културния дом. Ще бъдат засадени подходящи дълготрайни и декоративни дървесни видове.

Крайният срок за получаване на оферти е 25 август 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top