Ремонтират пловдивски улици с 3 млн. лв.

Ремонтират пловдивски улици със 3 083 333,33 лв. без ДДС. Община Пловдив обяви обществена поръчка да избор на фирма, която да ремонтира улиците в районите  „Централен“, Южен“ и „Западен“ в следващите 2 години.

Поръчката включва изграждане на паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки.

Изпълнителят ще бъде избран по критерия „най-ниска цена“.

Оферти се приемат до 13 октомври 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top