Строят физкултурен салон в Граф Игнатиево

Строят физкултурен салон към основното училище в Граф Игнатиево. Едноетажната сграда ще бъде със стоманена носеща конструкция и ограждащи стени и покрив от термопанели, става ясно от обявена от община Марица обществена поръчка.

Прогнозната стойност на поръчката е 195 776 лв. без ДДС.

Оферти се приемат до 11 октомври 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top