Дават над 2 млн. лв. за радиатори в Димитровград

Дават над 2 млн. лв. за радиатори за отопление на газ и пелети в Димитровград. Общината пусна обществена поръчка за доставка на отоплителни устройства за екологичното битово отопление.

Спечелилият търга трябва да достави уредите, да ги тества, както и да инструктира домакинствата за правилната им експлоатация и поддръжка. Предвидено е и гаранционно обслужване.

По едната обособена позиция трябва да се доставят 298 уреда на пелети и 564 радиатора, а по другата – 361 уреда на природен газ и 1 020 радиатора.

Прогнозната стойност на поръчката е 2 067 896 лв. без ДДС.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 25 януари 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top