Строят нова автогара край морето

Строят нова автогара край морето. Община Бяла обяви обществена поръчка за проектиране и авторски надзор за бъдещата сграда за 184 982,03 лв. без ДДС.

Теренът е част от общински имот – публична общинска собственост, и представлява тревна площ, заобиколена от всички страни с асфалтирана пътна настилка, осигуряваща удобно място за движение на автобусите.

Новата автогара ще е с максимална разгъната застроена площ от 200 кв.м. и капацитет 20 седящи места в отопляемата част на сградата и/или минимум 40 кв.м. на отопляемата зала, както и прилежащата инфраструктура.

В нея ще има чакалня, обслужващи помещения (битовка, аусгус), санитарен възел с място за повиване на деца и достъп на хора в неравностойно положение. Ще се предвидят и места за изчакване в и извън сградата.

Крайният срок за подаване на оферти е 11 април 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top