Ремонтират спортната зала в Разград

Ремонтират Спортна зала „Абритус“ в Разград. Общината обяви нова обществена поръчка за текущия й ремонт за 333 333.33 лв. без ДДС.

В нея са заложени конкретните дейности по отношение на: Зала баскетбол, Монтаж на  открита ел. инсталация в кабина, Фоайе (кота 0,00), Зала (кота 0,00), Водомерен възел, Фитнес, Сауна, Други помещения и коридори, Фасади и дограма, ОВК, Климатизатори, БГВ-солари, Електро. За част от тях материалите са налични на обекта, за останалите е необходимо да бъдат доставени от изпълнителя, като това е уточнено в техническата спецификация.

Срокът за подаване на оферти е 13 май 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top