Правят академия за таланти в казанлъшко село

Правят Детска академия за развитие на таланти в сградата на бившето ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в казанлъшкото село Розово. Преустройство на бившето школо е по проект „Красива България”. За целта е обявена обществена поръчка за 208 285.92 лв. без ДДС.

Ще бъдат ремонтирани сутеренните помещения – миялно помещение, разливно помещение, склад, съблекалня, тоалетна за персонала, тоалетна за посетители с въвеждане на мерки за достъпна среда, помещение за хранене на потребителите.

Ще бъде изградена и отоплителна инсталация, като ще бъдат монтирани и нови отоплителни тела. 

Обектът се състои от съществуваща училищна сграда построена през 1913 г., която е реконструирана през 1998 г. През последните три години, поради намалелия брой ученици, училището не функционира.

Общата площ на имота е почти 7000 квадратни метра, като застроената площ е близо 800 кв. м. Разгъната застроена площ е 1828,00 м2.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top