Най-големите обществени поръчки през изминалата седмица

 

Реконструкция на пътища и водопреносни мрежи, както и подмяна на канализация, са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица, сочи класация на „Капитал”.

 

Модернизация на центъра в Ямбол за 6.4 млн. лв.

 

Обществена поръчка за ремонт и модернизация на централната градска част пусна община Ямбол.  Общата стойност на проекта е 6.4 млн. лв. Той предвижда и оптимизиране на тревните площи . Ще бъде изградена нова детска площадка със съоръжения за деца от 3 до 12 години. Финансирането ще бъде по оперативна програма “Региони в растеж”.  Избраните компании имат до 200 дни за изпълнение на поръчката. Оферти се приемат до 16 юни.

 

Реконструкция на пътища в община Левски за 3.7 млн. лв.

 

Община Левски обяви обществена поръчка за рехабилитация и реконструкция на общински път Обнова – Каменец. Финансирането се осъществява по програма Interreg Румъния – България 2014-2020 г. и по договор за предоставяне на национално съфинансиране.  Стойността на проекта е 3.7 млн. лв. Пътният участък е част от общинската пътна мрежа – четвърти клас. Крайният срок за кандидатстване е 15 юни.

 

Проектиране и ремонт на канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня за 2.44 млн. лв.

 

Обществена поръчка за проектиране и ремонт на канализационни и водопроводни мрежи за кв. Горна баня пусна Столична община – район “Овча купел”. Проектът се финансира от оперативна програма “Околна среда”. Стойността на поръчката е 2.44 млн. лв.  Оферти се подават до 6 юни.

 

Ремонт на част от пътя Видин – Кула – Връшка чука за 2.3 млн. лв.

 

Агенция “Пътна инфраструктура” обяви обществена поръчка за “Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: “Път ІІ-14 “о.п. Видин – Кула – Връшка чука”, участък от км 10+100 до км 10+260″. Избраната компания трябва да изгради силова укрепителна пилотно-анкерна система с дължина от 150 м; подокопен дренаж с дължина от 124 м; възстановяване на пътно платно с дължина 250 м и др. 2.35 млн. лв. е стойността на поръчката, а финансирането ще бъде по оперативна програма “Околна среда”. Ремонтът трябва да приключи до  110 дни. Приемат се оферти до 19 юни.

 

Строителство на улици в “Индустриален и логистичен парк – Бургас” за 2.18 млн. лв.

 

“Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД обяви обществена поръчка за строителство на улици, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на парка. Победителят в търга ще трябва и да обособи паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно в ПЗ “Север”. Стойността на поръчката е 2.18 млн. лв, като трябва да се изпълни за максимум 110 дни. Крайният срок за подаване на офертите е 21 юни.

 

Реконструкция на водопроводната мрежа на Ботевград за 1.77 млн. лв.

 

Обществена поръчка за избор на изпълнител за реконструкция на водопроводната мрежа на Ботевград обяви общината. Стойността на поръчката е 1.77 млн. лв. Финансирането е със средства, предоставени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дейностите трябва да бъдат изпълнени за максимум 150 дни, а оферти се приемат до 14 юни.

 

Реконструкция на водопроводна мрежа в Лесичово

 

Община Лесичово обяви обществена поръчка за строително-монтажните работи при изпълнение на проект: “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Памидово, община Лесичово – етап 2”. 5443 м е дължината на водопреносната мрежа, която ще се ремонтира за 180 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 15 юни.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top