Виж най-големите обществени поръчки през изминалата седмица

Поддръжка на спешния телефон 112, саниране на сгради и изграждане на корпуси в университет и болница са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Техническа поддръжка на 112 за 10.6 млн. лв.
Обществена поръчка за възстановяване на работоспособността на Национална система 112 пусна МВР. Тя включва осигуряване на техническа поддръжка и повишаване функционалността на системата за достъп на хора със слухови или говорни увреждания до ЕЕН112.
Поръчката ще се изпълнява в районните центрове на 112 в София, Русе, Бургас, Монтана, Варна, Кърджали и изнесени работни места в 28 областни града.Прогнозната стойност на техническата поддръжка за 12 месеца е 1 956 888 лв. без ДДС. Продължителността за изпълнение е 2 години. Крайният срок за подаване на оферти е 19 юни.

 

Автомобили за “Гранична полиция” за 9.8 млн. лв.

 

Главна дирекция “Гранична полиция” към МВР обяви обществена поръчка за доставка на нови патрулни и специализирани автомобили. Те трябва да са с нормална и повишена проходимост с оборудване.

Търгът е разделен на 5 позиции. Първата е за 16 специализирани автомобила с повишена проходимост за транспорт на служебни кучета. Втората е за 5 автомобила с нормална проходимост. Нужни са още 111 патрулни автомобила с висока проходимост, 15 автобуса с 16 места и два автобуса с 50 места. Кандидатите могат да подават оферти за всички позиции. Срокът за изпълнение е 240 дни. Оферти се приемат до 10 юли.

 

Ремонти на обекти на Агенция “Митници”  за 7.7 млн. лв.

 

Обществена поръчка за строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обектите й в страната обяви Агенция “Митници”.
Предвиждат се текущи ремонти на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на Агенция “Митници”. А също аварийно-възстановителни работи, доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали.
Условието за изпълнение на поръчката е 36 месеца.  До 13 юли се приемат оферти.
Строителство на учебен корпус на Медицинския университет в Пловдив за 4.95 млн. лв.

 

Медицинският университет в Пловдив обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор и изграждане на обект “Учебен корпус №1, състоящ се от учебни зали и лаборатории”. Поръчката трябва да се изпълни за 500 дни. Оферти се приемат до 14 юли.

 

Енергийна ефективност на жилищни сгради в Плевен за 4.8 млн. лв.

 

Община Плевен обяви обществена поръчка за проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на многофамилни жилищни сгради. Те са одобрени по “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”. До 31 октомври догодина е срокът за изпълнение на поръчката. Крайният срок за подаване на оферти е 25 юли.

 

Строителство на корпус към болница във Велико Търново за 3.7 млн. лв.

 

Многопрофилната областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново обяви обществена поръчка за проектиране, надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за “Изграждане на нов болничен корпус към база I”.
Новият корпус трябва да е готов до 700 дни. Оферти се приемат до 7 юли.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top