Община Търговище отново пусна поръчка за ремонт на школо и детски градини

Община Търговище отново отвори процедурата за възлагане на обществената поръчка за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Хр.Ботев”,  детски градини „Снежанка” и “Приказка” и детска ясла “Първи юни”.

 

Обектите са включени в проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж”.

 

Срокът за подаване на оферти е до 17 часа на 28 юли. Кандидатите могат да участват само за един от посочените обекти.

 

“Предишната процедура беше прекратена след доклад от Комисията за оценка на 17-те офертите, които бяха подадени за извършване на ремонтните дейности на обектите. В него беше записано, че офертите не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка. Несъответствията не подлежаха на корекция, тъй като Законът за обществените поръчки не позволява приемане на допълнения и промени в техническите предложения на участниците. Тъй като решението за прекратяване не беше обжалвано от никоя от фирмите, поръчката се отваря отново.”, съобщиха от пресцентъра на общината.

 

Срокът за определяне на изпълнителите е 3-месечен. Очаква се ремонтните да стартират до края на годината.

 

По проекта за образователната инфраструктура вече са определени изпълнителите на другите задължителни дейности за авторски и строителен надзор, за публичност и одит. В изчакване на настоящата процедура е  последната по проекта, която е за обзавеждане и оборудване. Оптимистичните срокове за приключване на обектите са до края на 2018 година, прогнозират от местната администрация.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top