Община Шумен обяви обществена поръчка за поддръжка на уличното осветление

Община Шумен обяви обществена поръчка за избор на фирма, която да поддържа уличното осветление на територията на общината.

 

Договорът с избраната фирма ще бъде сключен за 3 години. Максималният финансов ресурс, който общината отделя от бюджета си за услугата е 850 хил.лв. без ДДС.

 

Осветителни тела  на територията на Община Шумен – гр.Шумен, кв. Мътница, кв. Макак, кв. Дивдядово и 25 населени места от селищната система на общината са около 9100 броя.

 

Фирмата, която спечели поръчката ще трябва да извършва строителни и монтажни работи по поддръжката и ремонт на тези осветителни тела.

 

Оферти се приемат до 1 август.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top