Община Симеоновград търси снегопочистващи фирми

В разгара на лятото сме. Но в община Симеоновград предвидливо вече мислят за зимните месеци. Там вече търсят фирми за снегопочистването през предстоящата зима.

 

Община Симеоновград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на общината. Както и на републиканска пътна мрежа в границите на Симеоновград за зимен сезон 2017 – 2018 г.

 

Стойността на поръчката е 150 000 лева без ДДС. Продължителността й е до 30 април 2018 г.

 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 11 август.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта


top