БГ председателство без столове

За българското председателство на Съвета на Европейския съюз все още няма избран изпълнител на доставката на столове. Това става ясно от обществената поръчка за доставка на мебели за нуждите на Председателството и за обзавеждането на Националния дворец на културата.

 

Поръчката е за 5 обособени позиции на стойност 2,3 млн. лв. с ДДС.

 

12 фирми са участвали в процедурата по избор на доставчик на мебели. Комисията по избор на доставчици ги е класирала на база подадените оферти. Всичко е било почти финализирано, когато една от фирмите се отказва, съобщава БГНЕС.

 

Оказва се, че по една от позициите процедурата вече е прекратена и ще трябва да бъде обявена нова обществена поръчка.

 

Комисията е определила, че за доставка на работни бюра ще бъдат платени 45 хиляди лева без ДДС. За доставка на различни видове маси 50 хиляди лева без ДДС. За доставка на столове и закачалки е определен победител, който е трябвало да получи 268 799 лв.

 

Срещу тази сума е трябвало да се осигурят 1231 различни модели столове и 41 закачалки. Изпълнителят, обаче, уведомява Националния център по подготовка на Председателството на ЕС, че се отказва поради промяна на техническите параметри от вносителите на столовете.

Към момента поръчката е прекратена, а след изтичане на 10-дневния обжалваем срок пред Комисията за защита на конкуренцията, ако няма подадени жалби, ще се премине към повторното й обявяване.

 

Изпълнение на обществените поръчки

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top