Община продава автобус, трактор и автомобил

Община Сандански обяви oбществена поръчка за продажба на движими вещи, собственост на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев”.

 

Продава се автобус „Неоплан Н208Л“ с началната цена 9200 лева. Също трактор „ЮМЗ” с начална цена 3360 лева. Както и лек автомобил “Dacia” с цена от 1500 лева.

 

Договорената цена се заплаща в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта на кмета Кирил Котев, с която е определен спечелилият търга. Върху цената се начисляват  режийни разноски в размер на 2% и 20% ДДС.

 

Депозит за участие в търга е 10% от началната тръжна цена на съответната движима вещ и се внася до деня преди търга в касата на община Сандански или по банкова сметка на кметството.

 

Търгът ще се проведе в сградата на общината на 15 ноември тази година от 10:30 часа. Оглед на движимите вещи  ще се извършва всеки работен ден преди датата на търга.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top