Столична община дава 40.4 млн. лв. за ремонт на трамваен релсов път

Столична община  обявява конкурс за реконструкция на трамвайния релсов път по бул. “Цар Борис III” . Трасето е от трамвайно ухо “Княжево” до Съдебната палата, с обща дължина от 16 км. Извън обхвата на търга са участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Гоце Делчев”. Стойността на поръчката е 40.4 млн. лв. без ДДС. Средствата са осигурени от ОП “Региони в растеж”.

 

Кандидатите за ремонта следва да са реализирали минимален оборот от подобни дейности в размер на 40 млн. лв. през последните три финансови години. Също така трябва да са изпълнили строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 г. И да разполагат с екип от експерти със съответната професионална квалификация за изпълнение на поръчката. Договорът ще е за срок от 20 месеца, а за услугите му е предвиден бюджет от 40.4 млн. лв. без ДДС.

 

Оферти се приемат  до 13 март 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top