Агенция “Пътна инфраструктура“ стартира поръчка за ремонт на пътища в 4 области

Агенция “Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изработването на технически проекти за основния ремонт на 4 пътни участъка. Te са в областите Бургас, Варна, Стара Загора и Хасково. Стойността на поръчката за четирите технически проекта е 918 хил. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.

 

Въз основа на проектите, които трябва да се направят, след това ще бъдат рехабилитирани близо 12 км от път III-807 Върбица – Скобелево, 58 км от път II-99 Бургас – Царево, 33 км от път І-9 Обзор – Слънчев Бряг, 66 км от път ІIІ – 906 “I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ – Гюльовца – Каблешково – I-9.

 

Бъдещите изпълнители ще трябва да извършат геодезически измервания, конструктивни обследвания, инженерно-геоложки проучвания, да изработят технически проекти и т. н.

 

Обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: “Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800“. Участъкът е на територията на областите Хасково и Стара Загора. Индикативната стойност на проекта е 68 833 лв. без ДДС;

 

Обособена позиция №2: “Път II-99 Бургас – Царево от км 0+000 до км 58+000“. Отсечката е в област Бургас. Индикативната стойност е 255 828 лв. без ДДС;

 

Обособена позиция №3: “Път І-9 Обзор – Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100“. Участъкът е на територията на областите Бургас и Варна. Индикативната стойност на проекта е 193 667лв. без ДДС;

 

Обособена позиция №4: “Път ІIІ – 906 “I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ – Гюльовца – Каблешково – I-9” от км 0+000 до км 65+674“. Отсечката е в областите Варна и Бургас. Индикативната стойност на проекта е 400 000 лв. без ДДС.

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 26 юли 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top