Община Мадан с поръчка за инсталация за отпадъци

Община Мадан обяви поръчка за проектиране и строителство на общата инфраструктура и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци.  Включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване.

 

Срокът за изпълнение е 545 дни.

 

Финансирането от 4.6 млн. лв. без ДДС е осигурено от оперативна програма “Околна среда”.

 

Цената обаче ще има 40% тежест за крайната оценка, а останалото ще зависи от качеството на проекта.

 

Кандидатите могат да подават документи до 13 юни.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top